Anunț de participare pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2022 și Concursul național de proiecte studențești 2022 și Concursul național de proiecte studențești 2022

Anunț de participare pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2022 și Concursul național de proiecte studențești 2022 și Concursul național de proiecte studențești 2022

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează în perioada 5 iulie 2022-
20 noiembrie 2022 Concursul naţional de proiecte de tineret 2022 și Concursul național de proiecte
studențești 2022, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20561/
27.06.2022 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2022 este 1.200.000 de lei, cu o limită
maximă pe proiect de 50.000 de lei, iar pentru Concursul național de proiecte studențești 2022 este
de 810.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.
Pentru Concursul național de proiecte de tineret 2022 indicatorul de program este 1.200 de tineri
beneficiari, iar pentru Concursul național de proiecte studențești 2022 indicatorul de program este
800 studenți beneficiari.

 

Pentru mai multe detalii si informații accesați linkul de mai jos:

Anunț de participare pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2022

Articol in: Tineret