Anunţ – Înscriere participanţi pentru proiectul “UNIVERSITATEA DE VARĂ” 2017

Anunţ – Înscriere participanţi pentru proiectul “UNIVERSITATEA DE VARĂ” 2017

Îţi doreşti să înveţi să te dezvolţi personal? Simţi că vrei o formare diferită de cursurile de la facultate, că vrei să îţi dezvolţi competenţe diverse în comunicare, în antreprenoriat sau să ai acces la informaţie privind diferite metode de educaţie nonformală?

Ministerul Tineretului şi Sportului îţi oferă această oportunitate prin participare la modulele “Universităţii de Vară 2017.

Scopul Universităţii de vară 2017 este de a  dezvolta  competenţe transversale care să faciliteze studenţilor participarea şi implicarea deplină la viaţa societăţii.

Condiţii de selecţie şi participare

 • se acceptă doar candidaturile studenţilor (vârsta cuprinsă între 18-35 ani);
 • disponibilitate de participare pe întreaga durată a unui modul;
 • candidaţii pot opta doar pentru un singur modul, în caz contrar aceştia vor fi descalificaţi;
 • depunerea on-line a formularului de candidatură, până la data de 30 iulie 2017 evaluarea participanţilor până la data de 5 august 2017 şi transmiterea documentelor necesare participării până la data de 8 august 2017.
 • Menţionăm că participanţii selectaţi vor lua la cunoştinţă şi vor semna un regulament privind desfăşurarea Universităţii de Vară 2017. Participanţilor la fiecare modul li se vor acorda diplome de participare prin care li se vor recunoaşte şi atesta competenţele dobândite.
 • Alte informaţii şi condiţii sunt prevăzute în Metodologia de înscriere, selecţie şi participare în cadrul proiectului studenţesc “Univeristatea de Vară” 2017.

Modulele Universităţii de Vară 2017

 1. Modulul 1: Comunicare, în perioada 10 -15 august 2017, la Costineşti
 2. Modulul 2: Angajabilitate şi antreprenoriat, în perioada 15 – 20 august 2017, la Costineşti
 3. Modulul 3: Digital skills şi educaţie nonformală, în perioada 20 -25 august 2017, la Costineşti

Fiecare modul al Universitatea de Vară are o durată de 5 zile.

Locuri disponibile: 35 locuri pentru fiecare modul. Selecţia se va face pe bază de punctaj în urma evaluării formularului de candidatură. În cazul în care nu se vor ocupa toate locurile disponibile din cadrul unui modul, participanţii din listele de rezervă vor putea fi contactaţi pentru redistribuirea lor opţională la alte module.

Calendar de înscriere şi selecţie

 • perioada de înscriere candidaţi: 12-30 iulie;
 • evaluare aplicaţii: 31 iulie-2 august;
 • afişare rezultate selecţie: 2 august;
 • depunere contestaţii: 3 august;
 • analiză contestaţii: 4 august;
 • afişare rezultate finale: 5 august;
 • confirmare/renunţare persoane admise şi transmitere documente participare: 6-8 august.

Ce costuri presupune?

Accesul şi participarea la Universitatea de Vară 2017 este gratuit. Costurile de cazare, masă (în limita unui barem de 40 lei/zi/persoană) şi formare sunt asigurate de Ministerul Tineretului şi Sportului, iar costurile legate de transport sunt suportate de către participant.

Articol in: Proiecte, Tineret