Informaţii publice

Intoarce-te la prima pagina

INFORMAŢII PUBLICE

 

            Persoana responsabilă cu furnizarea informaţiilor publice este Maxim Alexandru. 

Informaţiile se pot obţine conform prevederilor Legii 544 / 2001, privind liberul acces la informaţiile publice.

e-mail: djst.alba@mts.ro

 

Model cerere tip Anexa1 – pentru cerere informaţii

Model reclamaţie administrativă tip Anexa 2a si Anexa 2b

Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba

Organigrama Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Alba

Codul de conduita etica DJST Alba