Implicarea tinerilor – Soluția pentru dezvoltarea durabilă a comunităților

Proiect  organizat   de catre ong CEFIS Centrul de Formare și Incluziune Sociala                                                                                                                               

          Scopul proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea capacității tinerilor de elabora și implementa proiecte, prin furnizarea către tinerii beneficiari a informațiilor necesare consolidării cunoștințelor și deprinderilor necesare.Pproiectul își propune realizarea a două serii de cursuri specifice, dedicate tinerilor studenți și tinerilor din structurile asociative, din Alba Iulia. La acestea vor participa un număr de 30 tineri (în două grupuri a câte 15 persoane) și vor fi susținute de experți formatori cu experiență relevantă în elaborarea și implementarea unor proiecte cu finanțare europeană și nu numai, ci și alte surse de finanțare nerambursabilă.

Articol in: Tineret