” Împreună în lumea minunată a cailor”

Proiect  organizat de catre ong Recuperare și Agrement prin călărie Leorinț

Scopul proiectului este implicarea voluntarilor si  tinerilor de liceu  in  intelegerea recuperarea,supravegherea,educarea și facilitarea integrării în societate a tinerilor si copiilor cu afecțiuni psihice,dizabilități senzoriale,fizice si creșterea calității vieții acestora. 16 elevi ai colegiului National Bethlen Gabor, sectia de Pedagogie si 10 voluntari,cadre didactice si parintii copiilor cu dizabilitati, tineri intre 14-35 ani,in activitati de  recuperare a persoanelor cu dizabilitati,prin participarea la atelierele de consiliere, pe parcursul a doua luni si  de asemenea organizarea  concursului de calarie terapeutica la care vor participa peste 60 pers.

Articol in: Tineret