MĂSURI comune de CARANTINĂ în Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, Ciugud

MĂSURI comune de CARANTINĂ în Alba Iulia, Sebeș, Blaj, Cugir, Abrud, Ciugud

Perioada de carantinare: 17-30 noiembrie

Circulația în afara locuințelor și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Motivele pentru care este permisă deplasarea în afara locuinței:

În intervalul orar 6.00-22.00:

 • în interes profesional (deplasare la/de la locul de muncă sau în interes de serviciu), inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi
 • cumpărături de bază: asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10.00 – 13.00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6.00 – 10.00, respectiv 13.00-20.00
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice
 • în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat
 • pentru realizarea de activități agricole
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate
 • eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi
 • participare la programe sau proceduri în centrele de tratament
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu
 • alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă.

În intervalul orar 22.00 – 6.00:

 • în interes profesional (deplasare la/de la locul de muncă sau în interes de serviciu), inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi – este necesară legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator
 • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domesticeDOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPLASAREPentru deplasările în interes profesional este necesară legitimația de serviciu sau adeverința de la angajator/Model adeverinta angajator;          Model-adeverinta-angajator    

Pentru deplasarile in interes personal / Model declaratie : 

               declaratie pe propria raspundere -interes personal

Hotararea-nr.-63 covid Alba Iulia

Hotararea-nr.-64 Sebes

Hotararea-nr.-65 covid Blaj

Hotararea-nr.-66 covid Abrud

Hotararea-nr.-67 Covid Cugir

Hotararea-nr.-68 covid Ciugud

 

Articol in: Tineret