TABĂRA NAŢIONALĂ DE SPEOLOGIE SI FOTOGRAFIE SUBTERANA 2016

TABĂRA NAŢIONALĂ DE SPEOLOGIE SI  FOTOGRAFIE  SUBTERANA 2016

 

 

Perioada de desfăşurare: 25-31.08.2016

 

Loc de desafaşurare: Centrul de agrement  Arieseni , judeţul  Alba;

 

Organizatori: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba;

 

Participanţi:  elevi si tineri selectaţi  pe baza formularului de înscriere şi a jurizării aplicaţiilor trimise.

 

Descriere: Zona  M-ţilor  Apuseni este una dintre cele mai interesante şi căutate destinaţii turistice din România. Apusenii au aspectul unui mozaic complex şi impresionează prin numărul mare al fenomenelor carstice, dar şi prin amploarea acestora: chei, defilee, izbucuri, izvoare, peşteri , canioane.

Scopul taberei constă în instruirea tinerilor (cu vârste cuprinse intre 10 -18 ani) din judeţele ţării, cu privire la activitatea de ecologie şi protecţia  mediului . Activităţile vor avea un puternic caracter practic, sub coordonarea  unei  asociaţii specializate . Aceste activităţi vizează dobândirea şi dezvoltarea de deprinderi specifice (tehnici de fotografiere de suprafaţă şi subteran, promovarea prin imagini a  zonei turistice, deplasări pe teren accidentat, drumetii.

 

În acest sens, vă rugăm pe această cale să promovaţi în  judetul dumneavoastră proiectul  propus mai sus.

 

Criterii de eligibilitate:

Criterii eliminatorii

Aplicanţii trebuie:

 • Să fie elevi/tineri într-o formă de învătamânt;
 • Să aibă vârsta între 10-18 ani;
 • Să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
 • Sa fie apţi din punct de vedere medical;
 • Sa aiba  acordul scris al parintilor in vederea participarii la tabara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE

Nr.

crt.

Criterii de selecţie Punctaj maxim Punctaj

Acordat

(Minim 50 puncte)

1 Criteriul participativ

implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare – dovedită prin adeverinţa, diplome, contracte de voluntariat;

 20 pct.

 

 
2 Criteriul social

tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate.

10 pct.

 

 
3 Criteriul motivaţional

-scrisoare de intenţie  (Formular Anexat)

20 pct.  
4 Criteriul performantelor scolare

– elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I –III, la fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome

20 pct.  
5 Criteriul adecvării la domeniu

 dovezi ale cunoştinţelor şi competenţelor  si abilităţilor  în domeniu *

20 pct.  
TOTAL 100 pct.  

Nota: Documementele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si transmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente

*) – dovedit prin diplome / adeverinte  privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/recomandare sin partea  profesorului  de specialitate de la unitatea de invatamant  de care apartine.

 

Perioada de înscriere:

Înscrierile încep din data de 1 iulie   şi se termină la data de  11.08.2016.

Selecţia candidaţilor 12-17.08.2016

Comunicarea rezultatelor 17.08.2016.

 

Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează pe e-mail: djstalba@gmail.com,

în baza următoarelor documente scanate:

 

 1. formularul tip de înscriere(anexat)
 2. documentul de identitate , certificat nastere, CI – în copie;
 3. diplome / certificate / adeverinţe / contracte de voluntariat /recomandari, etc- in copie;
 4. acordul scris al parintilor pentru elevii minori
 5. adeverinta care atesta ca sunti cuprinsi intr-o  forma de invatamant

 

Finanţarea taberei naţionale (cazare si  masa) este asigurată de către Ministerul Tineretului şi Sportului, tinerii selectaţi urmând să suporte cheltuielile de transport  pana la destinatie.

Participanţii vor mai avea asupra lor pe lângă echipamentul montan adecvat, aparatura foto, şi fise medicale eliberate de către medicul de familie sau medicul şcolii care vor conţine avizul epidemiologic şi vaccinările eliberate cu 2 zile inainte de inceperea tabrerei.

Persoana  de contact :  Sandru Liliana –  consilier  tineret DJST Alba , telefon 0721984262.

 

 

 

                                        DIRECTOR EXECUTIV,

                                               STANEA FLORINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           TABĂRA NAŢIONALĂ 

DE SPEOLOGIE SI  FOTOGRAFIE SUBTERANA 2016

     Centrul de agrement Arieseni , judetul Alba

                                     25.08-31.08.2016

                            FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 1. Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele şi prenumele : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vârsta:………………… Sex:          M         F         unitatea de invatamant ……………………………………………………………………….

Adresa completă:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact(telefon/fax/email).:……………………………………….;……………………………………………………..;………………………………………………….

 1. Categorie beneficiari:

1 – tineri, elevi/studenţi

2 – tineri absolvenţi

3 – tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului

4 – fără venituri(şomeri)

5 – tineri din mediul rural

6 – tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi

7 – voluntari ONGT

8 – altă categorie

 • Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea
 1. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului. (vezi site www.mts.ro)
 2. De ce vrei să participi la această tabără?(Răspunsul este sub formă de eseu/scrisoare de intenţie – maximum 1 pagină )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data                                                                                                                                                                   Nume şi prenume

Semnătura

 

Articol in: Tineret