Concurs de proiecte – Programul Naţional „România în Mişcare” 2018

Concurs de proiecte – Programul Naţional „România în Mişcare” 2018

Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba organizează în perioada 01.08-29.11.2018 Concursul de proiecte din cadrul Programului Naţional „România în Mişcare” 2018, sub-programul P 5.1. „ Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive “,  în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor merambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi al Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 446/08.06.2018.

Bugetul alocat acestui concurs local de proiecte pentru anul 2018 este de 63.000 lei. Aplicanţii eligibili pentru Concursul de proiecte sportive sunt structurile sportive de drept privat cu sediul în judeţul Alba care au secţii sau sunt afiliate la federaţiile sportive naţionale.

Fiecare proiect sportiv va putea beneficia de o finanţare cuprinsă între 5.000-9.000 lei pentru jocuri sportive şi între 3.000-9.000 lei pentru sporturi individuale. Cuantumul contribuției individuale a fiecărei structuri sportive trebuie să fie de minimum 10% din valoarea finanțării solicitate.

          Etapele procedurii:

  1. Depunerea dosarului de concurs: 01.08.2018 – 30.08.2018 , între orele 08.00 – 16.00 de luni până joi şi 08.00 – 13.00 în ziua de vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare) la secretariatul D.J.S.T. Alba din municipiul Alba Iulia, strada Dr. Ioan Raţiu nr. 34 sau prin poştă (nu se vor lua în considerare propunerile de proiecte sosite prin poştă sau depuse la sediul D.J.S.T. Alba după data de 30.08. 2018 ora 16.00)
  2. Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară: 31.08 – 04.09.2018
  3. Evaluarea propunerilor de proiecte: 05.09 – 12.09. 2018
  4. Comunicarea rezultatelor13.09.2018
  5. Depunerea contestatiilor13.09 – 17.09. 2018  la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucureşti (cu excepţia zilelor nelucrătoare)
  6. Soluţionarea contestaţiilor: 18.09 – 24.09.2018
  7. Publicarea anunţului de atribuire a proiectelor: 25.09.2018
  8. Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă: 26-28.09 2018

          Perioada de desfăşurare a proiectelor finanţate01.10 – 29.11.2018. Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Alba (www.djstalba.ro) sau de la adresa de e-mail djst.alba@mts.ro

Anunţ publicat în Monitorul Oficial al României nr. 136/26.07.2018 – Partea a VI-a.

Metodologia de finanţare și alte documente necesare le puteți găsi mai jos atașate: anexele 1-6

1 Ordin_metodologie

2 Anexa_ghid_finantare

3 Anexe_aplicare

4 Anexe_cheltuieli eligibile

5 Anexe_contract

6 Anexa_model_justific DECONT

 

Articol in: Proiecte, Sport