Tabara sociala 2018

130 de locuri  la tabara sociala  pentru  doua categorii de beneficiari, la fiecare categorie fiind alocat  un numar  de 65 de locuri si  anume:

  1. Prima categorie  de beneficiari ai  taberei  sociale sunt 65 de elevi proveniţi  din familii al căror venit  mediu lunar pe membru de familie este  de până la 50%  din salariul minim  brut pe economie( maxim 950 lei/membru de familie).

Daca numărul elevilor este mai  mare, selecţia acestora  se va face  în ordinea descrescătoare a mediilor generale din ultimul an şcolar încheiat,  performanţe sportive  şi artistice.Prioritate vor avea elevii care nu  au mai  beneficiat niciodată de  o  tabară socială.

Având în vedere faptul că dumneavoastră cunoaşteţi cel  mai bine cazurile respective, în colaborare cu unităţiile de invăţământ unde invaţă copiii,  vă rugăm să ne sprijiniţi în selecţia participanţilor si a   cadrelor didactice insoţitoare.

Şcolile centralizează dosarele  de participare pentru   elevi  şi  le trimit spre avizare  Inspectoratului  Şcolar Judeţean Alba. Pentru completarea dosarelor , şcolile pot cere acte doveditoare  referitoare la anchetele sociale,  de la primăriile  de care aparţin  elevii.

Dosarul   de selecţie pentru  fiecare beneficiar va cuprinde:

–     cerere tip (conform anexa)

  • Documente care atestă faptul ca elevul este provenit din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este  de până la 50%  din salariul minim  brut pe economie (ancheta sociala).
  • adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul  de stat şi  media generală din ultimul an  şcolar încheiat; obligatoriu  media 10  la purtare sau calificativul FOARTE BINE
  • certificat de naştere , CI (copie)
  • avizul epidemiologic pentru fiecare elev( eliberat de către medicul de familie cu 2 zile înainte de plecarea în tabără), iar cadrul însoţitor va avea carnetul  de sănătate cu  analizele medicale anuale  efectuate(analize solicitate anual  de către unitatea de învăţământ).

Oferta noastră  cuprinde  o serie  a câte 5 zile (5 nopti)  în centrul  de agrement Arieseni, în cursul vacanţei  de vară  2018 , perioada 05-10.08.2018,  pentru un număr de 65   de elevi plus 6  cadrele  didactice insotitoare .

Se va asigura gratuitate ( cazare, masa, transport)  la  un cadru didactic însotitor pentru un grup  de  10 elevi beneficiari.

Vă rugăm  ca pîna în data de 18  iunie 2018 să ne transmiteţi  documentele care să ateste cele menţionate mai  sus, la  Directia Judeteană  pentru Sport şi Tineret Alba , str. Dr. Ioan Raţiu nr. 34 Alba Iulia .

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba va centraliza aceste date, va verifica documentaţia ataşată şi va aproba desfăşurarea taberelor în limita bugetului disponibil.

  2. A doua categorie de participanti   la   tabăra   socială sunt  65  de elevi care beneficiază de o  măsură de protecţie  specială instituită  conform Legii nr 272/2004, privind protecţia şi  promovarea drepturilor copiilor.

Se va asigura gratuitate ( cazare, masa, transport)  la  un cadru didactic insotitor pentru un grup  de  10 elevi beneficiari.

            Dosarul   de selecţie pentru  fiecare beneficiar va cuprinde:

–     cerere tip (conform anexa)

  • hotărârea Comisiei pentru  Protecţia Copilului  sau  sentinţa judecatorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială(copie);
  • adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul  de stat şi  media generală din ultimul an  şcolar încheiat; obligatoriu  media 10  la purtare sau calificativul FOARTE BINE
  • certificat de naştere , CI (copie)
  • avizul epidemiologic pentru fiecare elev( eliberat de către medicul de familie cu 2 zile înainte de plecarea în tabără), iar cadrul însoţitor va avea carnetul  de sănătate cu  analizele medicale anuale  efectuate(analize solicitate anual  de către unitatea de învăţământ).

 

Oferta noastră  cuprinde  serii  a câte 5 zile (5 nopti)  în centrul  de agrement Arieseni,  in cursul vacanţei  de vară  2018, perioada 04-09 iulie 2018  pentru un numar de  65   de elevi plus  6 cadrele didactice insotitoare .

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba  va asigura  cazarea,  masa si transportul   elevilor si  a cadrelor  insotitoare.

Astfel  vă rugăm  ca pîna în data de  18 iunie 2018 să ne transmiteţi  documentele care să ateste cele menţionate mai  sus, la  Directia Judeteană  pentru Sport şi Tineret Alba , str. Dr. Ioan Raţiu nr. 34,  Alba Iulia .

Menţionăm că sunteţi direct răspunzători de corectitudinea datelor transmise.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba va centraliza aceste date, va verifica documentaţia ataşată şi va aproba desfăşurarea taberelor în limita bugetului disponibil.

cerere tabara sociala 2018

 

Articol in: Tabere, Tineret