anunt -invitatie de participare la procedura de achizitie directa servicii de inchirieri echipamente specifice pentru tabara nationala de speologie si fotografie subterana

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET ALBA

Nr 545/01.07.2016

CERERE DE OFERTĂ                      

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret  Alba  cu sediul în Alba Iulia, str. Dr I Ratiu , nr. 34, jud. Alba, intenţionează să atribuie contractul de furnizare servicii având ca obiect furnizarea de servicii de inchirieri  (echipamente specifice desfasurarii activitatii) în vederea desfăsurarii Taberei  nationale  de speologie  si  fotografie subterana  pentru elevi, perioada 25-31.8.2016, centrul de agrement Arieseni(6 zile)  pentru un numar de 77  participanti.

Metodologia  privind desfasurarea taberei se poate consulta  de pe site-ul : www.mts.ro.

Prin prezenta, vă rugam să ne comunicati oferta de pret privind costul serviciilor de inchirieri ocazionale (echipamente specifice desfasurarii activitatii) din cadrul proiectului mentionat mai sus, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut. Procedura de atribuire: cumparare directa- selectie interna de oferte . Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus vă rugăm să ne comunicaţi oferta dumneavoastră la sediul Directia Judeteana pentru Sport si Tineret  Alba  cu sediul în Alba Iulia, str. Dr I Ratiu , nr. 34, jud. Alba, sau  prin e-mail:  djst.alba@mts.ro.

Data limita de depunere a ofertei este 15  iulie 2016 .

Limba de redactare a ofertei va fi limba română. Prețul ofertei va fi exprimat în lei cu  TVA.

Vă mulţumim anticipat!

 

 

Reprezentant legal,

DIRECTOR EXECUTIV

STANEA FLORINA

Articol in: Tineret